BIM - Building Information Modelling

Az oldal szerkesztés alatt áll!

BIM - ÉPÜLETINFORMÁCIÓS MODELLEZÉS

A Building Information Model, azaz BIM-modell mindennek az alapja, egy információval feltöltött háromdimenziós modell. A Building Information Modelling rövidítés a leginkább elterjedt értelmezés, ami épületinformációs modellezést jelent. 

Az épületinformációs modellezés egy létesítmény fizikai és funkcionális tulajdonságainak digitális leképezése. A BIM segítségével egy olyan közös, megosztott információforrás jön létre a létesítményről, amely megbízható alapot jelent a döntéshozatalhoz a teljes életciklusban; a legelső koncepció kidolgozásától a bontásig.

Manapság az M betű sokkal inkább a Management szót jelöli, mely leginkább leírja a résztvevők feladatait, a modellezés folyamatát és a BIM-modell felhasználását. A BIM olyan CAD-alapú tervezésmódszertani folyamatok és irányelvek alkalmazásának összessége, amely lehetővé teszi az építmények létrehozásában és üzemeltetésében érdekelt szereplők (építtetők, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők) számára a valóságnak megfelelő virtuális térben történő együttműködést és információátadást, illetve a releváns adatok gyors és hatékony megjelenítését.

Dimenziók

A BIM-modell előállításának folyamata sok tekintetben megegyezik a 3D-modell előállításának folyamatával, de kiegészül az elemek megbízható információtartalommal való feltöltésével, klasszifikálásával, meghatározott modellezési módszerek és szabályok együttes alkalmazásával.

A 4D BIM az idő megjelenését mutatja a modellben. Az ütemtervet a BIM-modellből származtatott mennyiségekből kalkulálják, de a megfelelő szoftveres környezetben lehetőség van az építkezés folyamatáról animációt készíteni, a kivitelezés térbeli alakulásának vizsgálatához.

Az 5D BIM lehetőséget ad folyamatos költségbecslés vizsgálathoz, költségvetések készítéséhez. A költségek megjelenése az ötödik dimenzió a modellben.

A szoftverek folyamatos fejlődésével lehetőséget kapunk modellezés közbeni energetikai analízisek, fenntarthatósági számítások és életciklus-elemzések készítésére és optimalizálásra. Az ilyen információkkal feltöltött modellt nevezzük 6D BIM-nek.

A 7D BIM-modell az üzemeltetést, létesítménygazdálkodást foglalja magába.

Geometria és információ

A szakmában szokás mondani, hogy minden projekt más és egyedi. Nos ez a BIM-re is igaz. Egy, mindenre alkalmas BIM-modell elkészítése szinte kivitelezhetetlen. Ezért nagyon fontos előre definiálni a végső felhasználási módot. A különböző felhasználási módokhoz különböző részletezettségű és információ-tartalmú modellt kell létrehozni.

LOD - Level of Development: A fejlettségi szint határozza meg a modell geometriai részletezettségi szintjét, illetve a szükséges információs tartalmat is. A LOD egy 100-tól 500-ig terjedő skála, amely az alábbi szinteket határozza meg:

 • LOD 100 -szimbolikus megjelenés
 • LOD 200 -M=1:200-as méterarányú terv
 • LOD 300 -M=1:100-as méterarányú terv
 • LOD 350 - M=1:50-es méretarányú terv
 • LOD 400 - M=1:25-ös méterarányú terv
 • LOD 500 - Gyártmányterv

A fejlettségi szint növelésével, tehát a modellezés részletezettségének növelésével exponenciálisan növekszik a befektetett munkaórák száma, továbbá ismerni kell a rendelkezésre álló informatikai háttér teljesítményét, hisz egy-egy nagyobb épület részletes modellezése komoly erőforrást igényelhet. A jelenleg leginkább elterjedt LOD-specifikáció (https://bimforum.org/lod/) a modellelemeket már az Uniformat és az OmniClass klasszifikációs rendszerek alapján is rendszerezve adja meg az egyes elemekkel szemben támasztott követelményeket.

A pontosabb definiálás céljából a LOD szinteket felváltotta a LOG - level of geometry és LOI - level of information fogalmak. Így lehetőség nyílt, hogy az egyes modellelemekre külön-külön definiálni lehessen a modellelemek geometriai részletességének szintjét és minőségét, illetve a modellelemek információtartalmának mennyiségét és minőségét.

A BIM alkalmazási területei

 • a tervezési tevékenység támogatása,
 • tervdokumentáció kinyerése,
 • tervellenőrzés,
 • aktuális állapot rögzítése,
 • helyszínanalízis,
 • energetikai analízis,
 • szerkezeti analízis,
 • világítástechnikai analízis,
 • egyéb mérnöki analízis,
 • térbeli tervezéskoordináció és ütközésvizsgálat,
 • ütemtervezés (4D BIM),
 • költségbecslés és költségvetés (5D BIM),
 • fenntarthatósági minősítés,
 • térszervezés,
 • digitális gyártástámogatás,
 • organizációs terv készítése,
 • digitális kivitelezéskoordináció,
 • épületgépészeti és elektromos rendszerek analízise,
 • karbantartás ütemezése,
 • helyiséggazdálkodás,
 • eszközmenedzsment,
 • katasztrófavédelmi tervezés,
 • magvalósulási állapot rögzítése,
 • építéskivitelezési rendszerek tervezése,
 • és szabvány megfelelőségi vizsgálat.

Az oldal szerkesztés alatt áll!