Felelős műszaki vezetés

A felelős műszaki vezető (röviden FMV) magyarországi építőipari minőségfenntartó, minőségbiztosító szakember (természetes személy), melynek jogköreit az építési törvény (Étv.) és az FMV szakmagyakorlását szabályozó kormányrendelet szabályozzák. A felelős műszaki vezető szintén a kivitelező munkáját ellenőrzi, azonban ebben a szerepkörben jelen lévő személy a kivitelező kötelezően alkalmazandó embere. 

Mikor kötelező felelős műszaki vezetőt megbízni?

Építési tevékenységek végzése során alkalmazása kötelező, a kivitelező köteles felfogadni és alkalmazni az építési folyamat koordinálására. A felelős műszaki vezető a kivitelező érdekeit képviseli, így legfőbb feladatának célja, hogy biztosítsa, hogy a kivitelezőt később ne vonhassák felelősségre a munkája miatt. A felelős műszaki vezetőnek az elvégzett kivitelezési feladatról írásbeli nyilatkozatot kell tennie, amelyet az építési naplónak tartalmaznia kell. A használatbavételi eljárás, a műszaki átadás átvételi eljárás kizárólag a felelős műszaki vezető nyilatkozatával kezdhető meg.

A felelős műszaki vezető az alábbiakért felel:

 • az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért;
 • a szakmunka irányításáért;
 • az építmény és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért;
 • az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért;
 • a munkálatok végzésének szakszerűségéért.

A felelős műszaki vezető főbb feladatai:

 • az építési szerelési munkákra vonatkozó jogszabályok, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, természedvédelmi, műemlékvédelmi, közegészségügyi és már kötelező hatósági előírások ellenőrzése;
 • az építésügyi hatósági engedélyek betartatásának és betartásának ellenőrzése;
 • az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése;
 • építési napló vezetése, nyilatkozatok megtétele;
 • ellenőrzi a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtét;
 • a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégzése;
 • az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározza és irányítja;